HAKKIMIZDA

Dönemin KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sn. Sibel Siber’in öngörü ve girişimleriyle KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin organize ettiği ve ülkemizle Türkiye Cumhuriyeti’nden, bir çok değerli uzman, akademisyen, kamu görevlisi ve sivil toplum örgütü temsilcisinin katılımı ile 7-8 Haziran 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen “Müze, Arşiv ve Kütüphanelerde Yeni Açılımlar Çalıştayı”nda (MAKYA) vurgulanan en önemli başlık, Kıbrıs Türk Toplumunun kültürel ve sanatsal üretimlerinin her geçen gün kaybolmaya yüz tuttuğu ve bu yüzden acil olarak, günümüz teknolojik gelişmelerinden de yararlanarak, ulaşılabilen tüm materyallerin dönüştürülmesi, farklı formatlarda kayıt altına alınması, uluslararası standartlara göre sınıflandırılması ve her ortamda erişim sağlanabilmesinin gerekliliği idi. Bu bağlamda, Çalıştay’da ortaya konan fikir ve düşüncelerle, alınan kararlar ışığında, Meclis Başkanlığı öncülüğü ve koordinasyonuyla, KKTC Cumhuriyet Meclisi ile Kültür Dairesi’nin ortak çalışması olarak KKTC Kültür Sanat Koleksiyonu oluşturulması çalışmaları başlatıldı.

KKTC Kültür Sanat Koleksiyonu projesi ile amaçlanan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devlet kurumlarının sahip olduğu kültür sanat koleksiyonlarını, çağdaş normlara uygun olarak derlemek, bilimsel sınıflamalarını yaparak kayıt altına almak ve dijital dönüşümlerini gerçekleştirerek, dünyanın her yerinden erişilebilir olmalarını sağlamaktır.

Sanal kültür sanat koleksiyonu, var olan bilgi, belge ve görsel materyallere ulaşılmasına sağlayacağı olanakla birlikte, kültürel ve sanatsal geçmişimizin daha yakından tanınmasına da katkıda bulunacaktır. Bu sayede koleksiyondan yararlanmak suretiyle ortaya çıkarılacak yeni üretimlerle, bellek oluşturulmasında ve geleceğe yönelik adımlar atılması konusunda da öncü olacaktır.

Bilindiği gibi 1990’lı yıllardan itibaren internet kullanımının yaygınlaşmasına koşut olarak, dünyanın bir çok önemli sanat müzesi de dijital ortamı kullanarak, internet ve sanal veri tabanları aracılığı ile kültür ve sanat koleksiyonlarını kullanıcılara etkin bir şekilde ulaştırabilmişlerdir. Böylece kurumlarını çok daha fazla erişilebilir hale getirerek, uygulamalarına küresel sanal bilgiyi de katarak kendilerini daha değerli kılmışlardır.

Kısaca değinmek gerekirse. Projenin ilk basamağı olarak, Devlet kurumları arasında en geniş plastik sanat eseri koleksiyonlarına sahip olan KKTC Cumhuriyet Meclisi ile Kültür Dairesi’nin koleksiyonlarında (tasarruflarında) bulunan 400’ü aşkın resim dijitalleştirilerek sınıflandırıldı. Ayrıca sanatçıların özgeçmişlerinin yazılması çalışmaları sürdürüldü ve tamamlanan görsellerle niteleme bilgileri dijital veri tabanına yüklendi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi koleksiyonunda bulunan eserler sergilerden satın alma, sanatçıların eserlerini Meclise hediye etmesi ve resmi ziyaretlerde Meclis Başkanlarına takdim edilmesi şeklinde edinilmiştir.

Kültür Dairesi koleksiyonunda yer alan eserler de yine sergilerden satın alma, sanatçıların eserlerini hediye etmesi ve ayrıca Devlet sergileri ile diğer ödüllü (yarışmalı) sergilerden şartname gereği Daireye bırakılan ödüllü eserlerden oluşmaktadır.

Projenin kapsamı ve sonraki aşamaları planlanırken, Devlet kurumlarının sahip olduğu kültürel ve sanatsal değerlerin (el yazmaları, nadir eserler, pullar, haritalar, etnoğrafik değerler v.s) oluşturulacak temalar altında dijitalleştirilip veri tabanına yüklenerek, sanal olarak kullanıcı ve araştırmacıların hizmetine sunulması hedeflenmiştir. Bu düşünce ile, Web sayfasının ismi “KKTC Kültür Sanat Koleksiyonu” olarak belirlenmiştir.

Bu projenin gerçekleştirilmesinde Proje Koordinatörü Umure Örs, Kültür Dairesi, Güzel Sanatlar Şube Amiri Nuri Ünüçok, Cumhuriyet Meclisi, İdari Mali Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdür Muavini Sibel Yemenicioğlu, Sanat Danışmanı ve İçerik Yazarı Yrd. Doç. Dr. Esra Plümer Bardak, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı / Bilgi Teknolojileri ve İletişim Birimi Sorumlusu İsmail Kulle ve Cumhuriyet Meclisi / Bilgi İşlem Memuru Doğuş Sarıca yer aldı.

Proje Kültür Dairesi tarafından yürütülecektir.