Koleksiyondan Temalar

GERÇEKÇİLİK

Gerçekçilik, 19. yüzyılın ortalarına doğru, günlük yaşamdan doğal bir tarzda boyanmış özneler ile karakterize edilen sanatsal akim olarak bilinir; ancak bu terim, genellikle gerçekçi bir şekilde boyanmış sanat eserlerini tanımlamak için de kullanılır. Realizm, konuya bakılmaksızın, keskin bir şekilde odaklanmış bazen fotoğrafik resim biçimlerine daha genel bir üslup olarak da uygulanır.

Gerçekliğin bazı yönlerini temsil eden sanat için “Temsili” terimi de kullanılır. Temsili sanat bicimi, modern sanatın ve özellikle de soyut sanatın yükselişinden sonra, modern gelişmelerin önemli ölçüde dokunmadığı bir sanat eseri olarak bir araç olarak kullanılmaya başlamış görünmektedir. Gerçekliğin unsurlarının, tanınabilirken, modern yöntemlerle, örneğin dışavurumculukta olduğu gibi modern yollarla ele alındığı, modern sanat için geçerli gibi görünen figüratif sanatla tam olarak aynı değildir.