Koleksiyondan Temalar

PEYZAJ, DENİZ VE KENT MANZARALARI

Peyzaj ve manzara resimleri Batı sanatında ana sanat janrlardan yani üsluplardan biridir. On yedinci yüzyıla kadar manzara, dini, mitolojik veya tarihsel konularla (Tarihî resim) ilgilenen portreler veya resimlerin arka planıyla sınırlıydı. Doğanın kendisi için, yani doğa için resmedilerek takdir edilmesi ve sanat için özel bir konu olarak seçilmesi, nispeten yeni bir fenomendir. Günümüzde peyzaj, kent manzaraları ve deniz / doğa manzaraları, içinde yaşadığımız yerlerle ilişki kurabilmek ve arazi ve çevremiz üzerindeki etkimizi kaydetmek için belgesel yetisi olan, farklı resim teknikleri kullanarak birçok sanatçıyla sanat alanında önemli bir tema olmaya devam ediyor.